4.A

Prázdniny za námi a nový školní rok před námi. Co nás bude čekat nového ? Zajímavé aktivity v českém a anglickém jazyce, matematice, nové předměty vlastivěda, přírodověda a informatika. Ve školním roce také zavítáme do muzea, knihovny, zasportujeme si na zimním stadionu, přespíme ve škole s Andersenem.... Na konci nás čeká škola v přírodě. 

Tak a jdeme na to! Hurá do školy!