Pohádka pro děti z MŠ Zvoneček

Publikováno: 10.11.2022 Autor(ka): Raduše Čermáková

Pohádka v MŠ Zvoneček

V hodinách českého jazyka nacvičili žáci 5.A dvě pohádky O řepě.

František Hrubínꓼ Špalíček veršů a pohádek: Malá pohádka o řepě

Marie Tetourováꓼ Říkám, říkám pohádku: O veliké řepě

V rámci našeho projektu „My jsme tady dva, kamarád a já“   jsme v listopadu navštívili děti ve školce, kde jsme pohádky zahráli. Děti ze školky měly pozorně poslouchat a potom nám říci, v čem se pohádky lišily. Pro děti to byl snadný úkol.  Následovalo půjčování rekvizit malým hercům a začala spolupráce. Žáci ze školy četli pohádku a děti z mateřinky hrály. Tato aktivita měla vekou odezvu a tak jsme pohádku několikrát zopakovali. Na závěr naší návštěvy v MŠ nám děti zazpívaly několik písniček a připomněly nám jednu veselou rytmizaci.

Dopoledne jsme si všichni velice užili a již plánujeme další setkání.