Workshop o tvorbě komiksu

Workshop o tvorbě komiksu

Publikováno: 30.9.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Projekt MAP II

Žáci IV. B a VI. B naší školy se zapojili do aktivity MAP II Čtenářská gramotnost a tvorba komiksu. Ve středu 29. 9. 2021 proběhly úvodní workshopy pro žáky 1. stupně se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a pro žáky 2. stupně se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou. Účastníci se seznámili s historií komiksu, známými postavami, nejčastěji používanými symboly a citoslovci, procesem tvorby komiksu i animovaných filmů. Zkusili si nakreslit své komiksové postavy a krátký příběh.

V další fázi projektu vytvoří skupiny žáků při tvůrčích dílnách vlastní komiksy, které budou předány dětským pacientům v pražské Thomayerově nemocnici.

Přiložené soubory ke stažení