Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Publikováno: 1.11.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Přijímací řízení na střední školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Harmonogram přijímacího řízení najdete mezi přílohami.

 

Podrobné informace o přihláškách a dalších náležitostech přijímacího řízení obdrží žáci od kariérní poradkyně a třídních učitelů. Pro zákonné zástupce žáků uspořádáme v případě zájmu informační schůzku.

 

Mgr. Michaela Vacková