Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy

Прийом українських учнів до 2-9 класів у 2022/2023 навчальному році

Přijetí ukrajinských žáků do 2. - 9. třídy ve školním roce 2022/2023

Přípravná třída ve školním roce 2022/2023

Přijetí do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

Aktivity pro ukrajinské děti a jejich rodiče

Zápis do 1. třídy

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022-23

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro žáky 9. ročníku

Přihlášky, zápisové lístky, termíny přijímacích zkoušek

Informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

Přihlášky, zápisové lístky, termíny přijímacích zkoušek

Školní psycholožka

Konzultační hodiny ve středu od 14.00 do 15.00

Konzultační hodiny 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Volby do školské rady - zákonní zástupci

Přehledy o volných místech na středních školách

Konzultační hodiny školní psycholožky

Seznam žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Termíny pro podání přihlášek, termíny zkoušek, přehled SŠ