Úřední deska

Školní psycholožka

Konzultační hodiny ve středu od 14.00 do 15.00

Konzultační hodiny 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Volby do školské rady - zákonní zástupci

Přehledy o volných místech na středních školách

Konzultační hodiny školní psycholožky

Seznam žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Testování uchazečů před přijímacími zkouškami

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Termíny pro podání přihlášek, termíny zkoušek, přehled SŠ

Informace o ošetřovném

Organizace školního roku 2020/2021

Termíny prázdnin a dny ředitelského volna

Parkoviště K+R

Nabídka zaměstnání

Učitel M, Fy, Tv, Aj, Vv, IKT

Rodiče vítáni

Škola získala certifikát programu Rodiče vítáni

Čtení pomáhá

Zaregistrujte se, čtěte a pomáhejte

Předávání vysvědčení

Informace o školní jídelně pro budoucí prvňáčky

Žáci přijatí do 1. ročníku 2020/2021

Žádost o ošetřovné pro dítě do 13 let - postup