Přípravné třídy 2023/2024

Publikováno: 22.2.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

Pro koho je přípravná třída určena?

 • pro žáky s odkladem povinné školní docházky
 • pro předškoláky z mateřských škol

Jaký je režim v přípravné třídě?

 • podobný jako v 1. třídě (4 vyučovací hodiny denně, oběd, družina)
 • děti se hravou formou připravují na vstup do školy (vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku, zařazeny jsou výtvarné, hudební a pohybové aktivity a relaxační chvilky)

Jaké jsou výhody naší přípravné třídy?

 • malý kolektiv (10 - 15 žáků)
 • kvalifikované paní učitelky nadšené pro práci s dětmi
 • odborná péče speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, logopedického asistenta
 • využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování
 • propojení s životem školy (školní i mimoškolní akce)
 • nové vybavení na odloučeném pracovišti (Bezručova 187)
 • možnost využití školní družiny v ranních i odpoledních hodinách

Jak přihlásit dítě do přípravné třídy?

 • vyplnit žádost (najdete ji v příloze)
 • doložit doporučení školského poradenského zařízení
 • oba výše uvedené dokumenty doručit osobně / poštou / datovou schránkou na adresu školy

     Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

     Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník

 

Pro zájemce proběhne informační schůzka v úterý 4. 4. 2023 od 16 hodin v budově ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148.

Vaše dotazy můžete směřovat na vackovam@seifert-melnik.cz, tel. 602 181 620.

Přiložené soubory ke stažení