Přijetí do 1. třídy 2022/2023

Publikováno: 3.5.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Vážení rodiče,

v příloze najdete registrační čísla spádových žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2022/2023, a seznam žáků s vydaným rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky. Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou vyrozuměni úředním dopisem.

Na nové prvňáčky se těšíme, třídní učitelky vás budou kontaktovat prostřednictvím emailu s informacemi o setkáních pro děti
i rodiče.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy