Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Publikováno: 27.10.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Termíny pro podání přihlášek, termíny zkoušek, přehled SŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE OD MŠMT - ZMĚNA TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

Řádné termíny:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formyvzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

Náhradní termíny:

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Zápisový lístek mohou zákonní zástupci žáků vyzvednout v ZŠ až do 6. 4. 2021.

 

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy ve školním roce 2020/2021sledujte na:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Přehled středních škol najdete pod následujícím odkazem:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/

 

S případnými dotazy se můžete obracet na kariérní poradkyni školy Mgr. Karolínu Moravovou (moravovak@seifert-melnik.cz).