Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

Publikováno: 27.10.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Termíny pro podání přihlášek, termíny zkoušek, přehled SŠ

Vážení rodiče,

 

MŠMT zveřejnilo termíny a další informace k přijímacím zkouškám na střední školy ve školním roce 2020/2021:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:

a) pro obory vzdělání stalentovou zkouškou do 30. listopadu2020;

do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, vydá zápisový lístek;

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021;

do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, vydá zápisový lístek

 

Termíny konání jednotné zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 1. termín: pondělí 12. dubna 2021, 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: středa 14. dubna 2021; 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: středa  12. května 2021; 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

Přehled středních škol najdete pod následujícím odkazem:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/

 

S případnými dotazy a s žádostí o vytisknutí přihlášky se můžete obracet na kariérní poradkyni školy Mgr. Karolínu Moravovou (moravovak@seifert-melnik.cz).

 

Mgr. Michaela Vacková

ředitelka školy