Přípravná třída ve školním roce 2022/2023

Publikováno: 14.6.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Pro koho je přípravná třída určena?

 • pro žáky s odkladem povinné školní docházky
 • pro předškoláky z mateřských škol

Jaký je režim v přípravné třídě?

 • podobný jako v 1. třídě (4 vyučovací hodiny denně, oběd, družina)
 • děti se hravou formou připravují na vstup do školy (vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku, zařazeny jsou výtvarné, hudební a pohybové aktivity a relaxační chvilky)

Jaké jsou výhody naší přípravné třídy?

 • malý kolektiv (10 - 15 žáků)
 • kvalifikované paní učitelky nadšené pro práci s dětmi
 • odborná péče speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, logopedického asistenta
 • využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování
 • propojení s životem školy (školní i mimoškolní akce)
 • nové vybavení na odloučeném pracovišti (současná soukromá ZŠ Eriza)
 • možnost využití školní družiny v ranních i odpoledních hodinách

Jak přihlásit dítě do přípravné třídy?

 • vyplnit žádost (najdete ji v příloze)
 • doložit doporučení školského poradenského zařízení

Pro zájemce proběhne informační schůzka ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16 hodin v budově ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148.

Vaše dotazy můžete směřovat na vackovam@seifert-melnik.cz, tel. 602 181 620.