Testování uchazečů před přijímacími zkouškami

Publikováno: 15.4.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Vážení rodiče, 

v příloze najdete pokyny MŠMT k testování žáků před přijímacími zkouškami.

Nejdůležitější informace jsou shrnuty zde: 

1) Podmínkou pro účast žáka na přijímacích zkouškách jsou: žádné příznaky onemocnění COVID-19  a negativní výsledek testu, který není starší než 7 dní. 

2) Kmenová ZŠ je povinna provést testování žáka, a to i v případě, že výuka probíhá distančně.

3) Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od indikace onemocnění neuběhlo 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.

4) V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.  

Termíny testování na naší škole

  • pro žáky 5. ročníku, kteří se hlásí na gymnázia: čtvrtek 29. 4. 2021 v 10:00
  • pro žáky 9. ročníku, kteří se hlásí na střední školy: středa 28. 4. 2021 v 10 hodin

Žáci, kteří mají o testování zájem, počkají v 10 hodin před budovou školy, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník školy.

Pokud žáci skládají přijímací zkoušku v pozdějším termínu, domluvte si individuální termín testu na emailu: moravovak@seifert-melnik.cz

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Karolínu Moravovou.

Přiložené soubory ke stažení