Volby do školské rady - zákonní zástupci

Publikováno: 4.6.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Volby do školské rady - nominace kandidátů

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Podrobnosti naleznete v příloze.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Současné školské radě skončí funkční období k 12. 7. 2021.

V termínu od 17. 05. 2021 do 28. 05. 2021 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou emailem na adresu ředitelky školy vackovam@seifert-melnik.cz, případně poštou na adresu Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace; Jaroslava Seiferta 148; 276 01 Mělník.

  1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.
  2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.
  3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků

Volby do školské rady - hlasování

Kandidáti do školské rady v abecedním pořadí:

Mgr. Petra Hrušková

Mgr. Kateřina Laloušková

Ing. Pavla Vávrová

Na volebním lístku, který žáci přinesou 31. 5. 2021 domů a který vám je také k dispozici na sekretariátu školy, označte prosím křížkem 2 zvolené kandidáty. Vyplněné lístky odevzdávejte do volební urny na sekretariátu školy v úterý 1. 6. 2021 od 7.00 do 17.00, ve středu 2. 6. a ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 7.00 do 15.00. 

Volby do školské rady - výsledky

Bylo odevzdáno 235 volebních lístků, z toho 7 neplatných a 1 s oznámením o zdržení se hlasování.

Do školské rady byla zvolena Mgr. Petra Hrušková (172 hlasů) a Mgr. Kateřina Laloušková (154 hlasů). Ing. Pavla Vávrová obdržela 128 hlasů.

Volby do školské rady - poděkování

Děkuji kandidátům a hlasujícím za účast ve volbách a rovněž velmi děkuji Ing. Pavle Vávrové a Mgr. Kateřině Lalouškové za práci pro školskou radu v předchozím volebním období.

Mgr. Michaela Vacková

 
 
 
 

Přiložené soubory ke stažení