Zápis do 1. třídy 2023/2024

Publikováno: 22.2.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

Zápis do 1. tříd školního roku 2023-2024 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/. Registrování žádostí bude možné již v průběhu března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 12. a 13. 4. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku.

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Z důvodu omezené kapacity sociálního zařízení budeme pro školní rok 2023/2024 přijímat do 1. tříd maximálně 48 žáků.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad a doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zeregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte není nutná.

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník, případně na vedení školy https://www.seifert-melnik.cz/web/kontakty#contact-position-10

 

Přiložené soubory ke stažení