Zápis do 1. třídy - pozor změna

Publikováno: 18.3.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

18. 3. 2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo dne 18. 3. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády také Opatření k zápisům k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/2021.

Nejdůležitější pokyny jsou následující:

Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pokud vaše dítě patří do naší spádové oblasti a obdrželi jste již pozvánku k zápisu, postup uvedený ve zvacím dopise, termín, čas a místo nyní neplatí.

Se zřizovatelem a řediteli ostatních škol pracujeme na zajištění jednotného postupu pro všechny mělnické školy. Sledujte prosím pravidelně tyto webové stránky a webové stránky MÚ Mělník, informace k zápisu budeme průběžně aktualizovat.

 

Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 zůstávají nezměněna:

Přednostně budou přijaty:

  1. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol, a děti po odkladu povinné školní docházky s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol do maximálního celkového počtu 50 žáků.
  2. Nedosáhne-li počet přijímaných spádových žáků 50, budou jako další v pořadí přijati sourozenci stávajících žáků.
  3. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří splňují kritérium
    č. 1 (resp. kritérium č. 2), protože by došlo k překročení kapacity hygienického zařízení školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.
  4. Ostatním zájemcům nemůže být z důvodu omezené kapacity hygienického zařízení vyhověno.