O třídě

 

Vítejte v novém školním roce, čtvrťáci!

 

V letošním školním roce nás čeká opět mnoho společné práce, na kterou se moc těším.

V českém jazyce budeme z počátku roku opakovat učivo 3. třídy - především slovní druhy a vyjmenovaná slova, novou výzvou se pak stane skloňování podstatných jmen.

V matematice navážeme na předešlé učivo a začneme počítat do milionu.

Chybět nebude ani geometrie, můžete se těšit na obvody a obsahy čtverce a obdélníku, rýsování kolmic a rovnoběžek.

Prvouka se v letošním roce rozdělila na dva samostatné předměty - přírodovědu a vlastivědu.

Ve vlastivědě nás v prvním pololetí čeká trocha historie naší země a ve druhém pololetí se zaměříme na zeměpis - budeme pracovat s mapou České republiky.

 

 

Věřím, že tento rok bude klidný a pro nás všechny úspěšný.

Iva Zavadilová