Skalní obydlí ve Lhotce

Skalní obydlí ve Lhotce

V pátek 15. září, když začíná každoroční Mělnické vinobraní, jsme si museli…

Šesťáci na Včelíně

Šesťáci na Včelíně

Hned druhý školní den jsme se vydali tmelit na Včelín, kde nás čekal ekoprogram…

Den sportu

Den sportu

Třída 5.A si vybrala HÁZENOU

Výlet na Pražský hrad

Výlet na Pražský hrad

Třída 5. A ze Základní školy J. Seiferta se vydala ve čtvrtek 4.5. na výlet do…

Pyžamový  den

Pyžamový den

Obrázky Petra Pěnkavy

Obrázky Petra Pěnkavy

Žáci 5. A navštívili výstavu obrazů Petra Pěnkavy, malíře žijícího v nedalekých…

Tvoření modrotisku

Tvoření modrotisku

Žáci se nejdříve seznámili s modrotiskem, co to vlastně je, kde se používal a…

Pohádka pro děti z MŠ Zvoneček

Pohádka pro děti z MŠ Zvoneček

Pohádka v MŠ Zvoneček V hodinách českého jazyka nacvičili žáci 5.A dvě pohádky…

Halloween v 5. A

Halloween v 5. A

Vlk - staronový soused

Vlk - staronový soused

Přírodovědná přednáška v RMM, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí ze života…

Šifra Mistra Brailla

Šifra Mistra Brailla

V tomto programu se žáci dozvěděli, jak je obtížné vycvičit vodícího psa pro…

Barevný podzim

Barevný podzim

Výroba podzimních stromů v hodině pracovních činností.

Výlet do Lhotky

Výlet do Lhotky

V pátek 16.9. jsme se vypravili na pěší turistický výlet, šli jsme po žluté…

Festival sportu 2022

Festival sportu 2022

Cílem tohoto projektu je nejen možnost pro děti vyzkoušet si různé sporty, ale…

Projektový den - města světa: LONDÝN

Projektový den - města světa: LONDÝN

Prohlédněte si společně s námi zajímavosti Londýna.