Poznáváme řemesla

Publikováno: 6.3.2022 Autor(ka): Raduše Čermáková

Rozvíjet u žáků manuální zručnost, jemnou motoriku a zajímavými aktivitami jim předávat nové informace měl za úkol projekt o řemeslech. Žáci 4. A si ve třech blocích vyzkoušeli nové činnosti a vhodnou formou se seznámili s řemesly našich předků. Další myšlenkou projektu byla maximální využitelnost materiálů. Jako materiál pro jednu z činností – tkaní, byl použit úplet, tričkovina a vyřazené lůžkoviny.

V prvním bloku, který byl zaměřen na tkaní se žáci seznámili s kolíkovým stavem, dozvěděli se, co je to osnova a útek a již si mohli za pomoci lektorky vytvářet svůj první utkaný kobereček. Úkolem bylo utkat podsedák, který bude v naší třídě sloužit při skupinových pracích. Žáci museli naměřit a navléknout osnovu, 4 nitě svázat do společného uzlíku a již mohli začít s pravidelným vedením útku střídavě před a za následující kolíček. V činnosti se postupně vystřídaly všechny skupiny a výsledkem celého projektu bylo 7 hotových podsedáků.

V druhém bloku se žáci seznámili s technikou tisku, barvami na látku a s postupem, jak si samostatně vyrobit svoje vlastní tiskátko. Dále si vytvořili několik zkušebních návrhů a poté již výtvarně zpracovávali tisk na látkové tašky s tématem JARO. V této dílně si každý žák vyrobil svoji originální tašku.

V posledním bloku měli žáci možnost pracovat s pomůckami, které jsou potřeba na práci se dřevem. Přesně měřili, rýsovali, řezali a začišťovali materiál. Pod dohledem lektora použili i ruční vrtačku. Z dřevěného materiálu si žáci podle plánku vyrobili „klapačku“, která jim udělala velkou radost a jistě ji využijí při velikonočních svátcích.