Projekt NAŠE ŠKOLA

Publikováno: 24.3.2022 Autor(ka): Raduše Čermáková

 Žáci 4. A se v letošním roce zapojili do projektu vyhlášeného ve zpravodaji TADY JSME DOMA. Snažili se zjistit zajímavosti z historie, povídali si v rodinách, kdo z jejich příbuzných školu také navštěvoval.  V ředitelně objevili původní zvon, na který v době založení školy, pan školník vyzváněl začátek vyučování. Zvon jsme si půjčili do třídy a namalovali. V hodině pracovních činností jsme vytvářeli „čtenáře“, protože čtení je velice důležitou součástí výuky. Všechny získané informace žáci zpracovali do popisu školy a její historie. S využitím mobilních telefonů se také vypravili hledat zajímavé detaily naší školy a z nafoceného materiálu vznikla pěkná prezentace. Další inspirací byly školní fotky ze Strážnice uvedené ve zpravodaji. Toto jsme porovnávali s fotkami ze současnosti. Celý projekt jsme zakončili velkou nástěnnou prezentací na chodbě naší nejstarší mělnické školy. Tento projekt považuji za velice vydařený.