Sklářská dílnička

Publikováno: 22.11.2021 Autor(ka): Raduše Čermáková

V pátek 19.11. 2021 se třída 4. A vypravila do Šemanovic, kde ji v hospůdce Nostalgická myš, čekala tvořivá sklářská dílna.

Po příjezdu se děti seznámily s panem sklářem Štěpánem Liederhausem, který nás mile přivítal a ukázal nám svoje „království“. Nejprve však žáky seznámil s bezpečnostními předpisy a hned poté jsme společně začali poznávat zajímavosti „SKLA“. Dozvěděli jsme se z jakých surovin se sklo taví, jaké pomůcky jsou potřeba k jeho tvarování a následné úpravě. Zajímavostí bylo i jak dlouho a za jakých podmínek sklo chladne. Nato se žáci rozdělili do dvou skupin a jedna skupina začala s tvořením ze skla. Za pomoci skláře Štěpána vznikali psi, kočky, želva, tučňák, papoušek, lasice, puma nebo kůň. Druhá skupina samostatně vyhledávala informace o sklu, jeho zpracování a následném využití. Vyhledané informace zapisovala a zakreslovala do pracovních listů. Po splnění všech úkolů zbyl čas i na deskové hry, které byly k zapůjčení.

V Nostalgické myši jsme prožili zajímavé a poučné dopoledne,ze kterého si ještě každý žák odvezl krásný skleněný výrobek.

Této zajímavé aktivity se mohli žáci účastnit díky finanční pomoci z MAS Vyhlídky. Děkujeme!