Žáci přijatí do 1. ročníku 2020/2021

Publikováno: 7.5.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku
 
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

Registrační

číslo

Výsledek řízení

Z 20/1

Přijat/a

Z 20/40

Přijat/a

Z 20/2

Přijat/a

Z 20/41

Přijat/a

Z 20/3

Přijat/a

Z 20/45

Přijat/a

Z 20/4

Přijat/a

Z 20/46

Přijat/a

Z 20/5

Přijat/a

Z 20/49

Přijat/a

Z 20/6

Přijat/a

Z 20/50

Přijat/a

Z 20/8

Přijat/a

Z 20/52

Přijat/a

Z 20/9

Přijat/a

Z 20/54

Přijat/a

Z 20/10

Přijat/a

Z 20/55

Přijat/a

Z 20/11

Přijat/a

Z 20/56

Přijat/a

Z 20/12

Přijat/a

Z 20/57

Přijat/a

Z 20/14

Přijat/a

Z 20/58

Přijat/a

Z 20/16

Přijat/a

Z 20/59

Přijat/a

Z 20/17

Přijat/a

Z 20/61

Přijat/a

Z 20/18

Přijat/a

Z 20/62

Přijat/a

Z 20/20

Přijat/a

Z 20/63

Přijat/a

Z 20/21

Přijat/a

Z 20/64

Přijat/a

Z 20/22

Přijat/a

Z 20/65

Přijat/a

Z 20/24

Přijat/a

Z 20/66

Přijat/a

Z 20/25

Přijat/a

Z 20/67

Přijat/a

Z 20/27

Přijat/a

Z 20/68

Přijat/a

Z 20/28

Přijat/a

Z 20/69

Přijat/a

Z 20/30

Přijat/a

Z 20/70

Přijat/a

Z 20/31

Přijat/a

Z 20/71

Přijat/a

Z 20/32

Přijat/a

Z 20/72

Přijat/a

Z 20/34

Přijat/a

Z 20/73

Přijat/a

Z 20/35

Přijat/a

 

 

Z 20/36

Přijat/a

 

 

Z 20/37

Přijat/a

 

 


 
 

Děti s těmito registračními čísly se od školního roku 2020/2021 přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace.
 
 
Datum zveřejnění:   7. 5. 2020                                   Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy