O třídě

 

Ahoj páťáci!

Čeká nás poslední společný školní rok.

Doufám, že si ho spolu náležitě užijeme.

 

Z českého jazyka budeme opakovat a upevňovat znalosti z vyjmenovaných slov, slovních druhů, vzorů a koncovek podstatných

jmen. Nově nás neminou vzory a koncovky jmen přídavných.

V matematice zopakujeme násobilku, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Naučíme se dělit dvojciferným dělitelem.

Také bude probíhat výuka informatiky.

Vlastivěda bude rozdělena jako ve 4. třídě - v prvním pololetí probereme historii (od Bílé hory po současnost), druhé pololetí

bude patřit zeměpisu (Evropa a její státy).

Ke konci roku čekají některé z vás přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 

Nesmím zapomenout ani na akce mimo školní lavice. Již v září se zúčastníme Mělnického festivalu sportu (9. září) a proběhne

pěší výlet na Bílé břehy (16. září).

Závěr roku a celého našeho pětiletého snažení zakončíme školou v přírodě.

 

Těším se na společné zážitky a přeji nám všem úspěšný školní rok 2022/2023.

 

Iva Zavadilová