Evropa - naše šance

Evropa - naše šance

Publikováno: 30.5.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019

PROJEKT „EVROPA - NAŠE ŠANCE“

V kalendářním roce 2019 je na naší škole realizován projekt Evropa - naše šance, který byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019.

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost žáků v problematice xenofobie, rasismu, antisemitismu a holocaustu, dále výchova k toleranci a vstřícnému postoji vůči integraci spolužáků jiné rasy, smýšlení, či žáků se specifickými poruchami učení a chování.

 

Projekt zahrnuje následující aktivity:

 1. exkurze pro žáky 9. ročníku – Lidice, Terezín
 2. zahraniční tematický zájezd pro 25 žáků a 5 vyučujících - Německo (Oranienburg, Berlín, Sachsenhausen, Postupim, Drážďany)
 3. zahraniční tematický zájezd pro 25 žáků a 5 vyučujících - Polsko (Osvětim, Krakov, Wieliczka)
 4. zahraniční tematický zájezd pro 25 žáků a 5 vyučujících - Rakousko (Mauthausen, Salzburg, Linz, Hallein, Wolfgangsee)
 5. zahraniční stáž pedagogů na partnerské škole v Oranienburgu
 6. zpracování dokumentárních deníků ze zahraničních zájezdů
 7. výstava žákovských fotografií z Mauthausenu na mělnické radnici
 8. projekty ve vyučovacích předmětech dějepis, občanská výchova, němčina, zeměpis a český jazyk
 9. čtenářské dílny s knihou Chlapec v pruhovaném pyžamu
 10. besedy s významnými osobnostmi
 11. tvorba pracovních listů pro žáky

 

Projekt vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jsme přesvědčeni, že zapojení žáci prohloubí své vědomosti a dovednosti a projekt pro ně bude velkým přínosem. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na realizaci projektu podílejí.

 

Mgr. Michaela Vacková a Mgr. Milena Tamelová, manažerky projektu Evropa - naše šance

Přiložené soubory ke stažení