Evropa nás baví

Evropa nás baví

Publikováno: 30.8.2018 Autor(ka): Michaela Vacková

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

PROJEKT „EVROPA NÁS BAVÍ“

Od března do prosince 2018 je na naší škole realizován projekt Evropa nás baví, který byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018, MŠMT 21430/2017-1.

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost žáků v problematice xenofobie, rasismu, antisemitismu a holocaustu, dále výchova k toleranci a vstřícnému postoji vůči integraci spolužáků jiné rasy, smýšlení, či žáků se specifickými poruchami učení a chování.

 

Projekt zahrnuje následující aktivity:

  1. exkurze pro žáky 9. ročníku – Lidice, Terezín
  2. zahraniční tematické zájezdy pro 25 žáků a 5 vyučujících – Německo (Oranienburg, Berlín, Sachsenhausen, Postupim, Drážďany), Polsko (Osvětim, Krakov, Wieliczka)
  3. zpracování dokumentárních deníků ze zahraničních zájezdů
  4. výstava žákovských fotografií z Osvětimi na mělnické radnici
  5. projekty ve vyučovacích předmětech dějepis, občanská výchova, němčina, zeměpis a český jazyk
  6. čtenářské dílny s knihou Chlapec v pruhovaném pyžamu
  7. multikulturní kalendář se známými osobnostmi - např. Karel Schwarzenberg, Kamila Moučková, Radek Banga
  8. seminář a workshop pro vyučující „Žijeme spolu“ za účasti pedagogů z německé partnerské školy
  9. tvorba pracovních listů pro žáky

 

Projekt vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Jsme přesvědčeni, že zapojení žáci prohloubí své vědomosti a dovednosti a projekt pro ně bude velkým přínosem. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na realizaci projektu podílejí.

 

Mgr. Michaela Vacková a Mgr. Milena Tamelová, manažerky projektu Evropa nás baví

Přiložené soubory ke stažení